French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CRA CRE CRI CRO CRU CRY CRÂ CRÈ CRÉ CRÊ CRÛ

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

criblure

n.f.
۱ـ له غلبېله تېرې شوې دانې، رېزګي ۲ـ د پاڼو یو ډول ناروغي