French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VEA VEC VED VEI VEL VEN VER VES VET VEU VEX VÉ

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

veiller

v.i. v.t. (1)
نه ویدېدل/نه بیدېدل، ویښ پاتې کېدل ؛ څارل ؛ له مړي/له ناروغ سره د شپېیه ویښ پاتې کېدل