French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

T T- T. TA TB TC TE TH TI TO TR TS TT TU TV TW TY TZ
TSA TSI TSU TSÉ

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

tsé-tsé/tsétsé (mouche)

n.f.inv.
یو ډول مچ چې د (خوب) ناروغي انتقالوي