to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

بے برات

[(بِ ےْ بْ رَ ا تْ)]
ھما کس کہ آئی ءَ ھچ برات نیست ، ھما مردم کہ کس آئی ءِ دوست نہ اِنت ، بے سیادیں مردم ، ھما مردم کہ آئی ءَ چوشیں ھمدردے نیست کہ براتی ڈکّے بہ گر ایت ، بے بْراس ، بے کس.
Synonym: بے بْرات
^ top of page