to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

برھندگ

[(بْ رَہ نَگ)]
جاندر، ھما مردم کہ آئی ءَ ھچ گُد پِر مہ بیت، کسے کہ آئی ءَ گُد گْور ءَ اِنت بلے چہ بے سمائی ءَ یاکہ چہ گُد ءِ درّے ءَ آئی ءِ یک چیریں اندامے ءِ سھرا بیگ کہ نہ باید چوش بہ بیت، ھرچیزے کہ ھچ ئِے پِر مَہ بیت. پاشک ، بْرھنگ کنگ: پاشک کنگ، ھما گپّ ءَ زاھر کنگ کہ نہ باید چوش کنگ بہ بیت.
Synonym: بْرھندگ
^ top of page