to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

نیلپر

[(نِ ی ل‌ْ پَ رْ)]
نیلوپر ءِ پُلّ یا سَول ـ پیلگوش ءِ سَول ـ نیلُپَر ـ.
Synonym: نیلپر
^ top of page