to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

لچگ

  1. [(لَ چْ چَ گْ)]
    بچار " لِچـّگ ".
    Synonym: لَچّگ
  2. [(لِ چْ چَ گْ)]
    لَـگّـگ + پِر لِچّگ ، لِپّگ.
    Synonym: لِچّگ
^ top of page