to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

گ‍لگڑگ

[(گَ لْ گَ ڑَ گْ)]
چہ کاری ئیں ٹپّ ءِ وَرگ ءَ یا چہ هدّ ءَ گیش درد ءَ مردم یا دگہ ساهدارے ءِ گُٹّ ءَ گوں بےهوشی ءُ بے سمائی ءَ توارے درکیت - گڑگڑگ.
Synonym: گ‍لگڑگ
^ top of page