to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

مگسک

[(مَ گِ سْ کْ)]
بالویے بزاں بالی لُولُّکے کہ نہ پهکیں جاگهاں باز بیت.مگسک ءِ زات باز اَنت۱-لوگی مگسک،۲-زنڈیں مگسک یا سمگ۳-اُورتیں مگسک،٤-کسانیں مگسک،٥-شپی مگسک،٦-آپی یا سُنٹی مگسک،۷-پُری مگسک۸-شینزیں مگسک،۹-بینگ مگسک،۱۰-ڈنگ مگسک،۱۱-گندی مگسک،۱۲-بے دان،۱۳-کُتّ یا هاکی مگسک،۱٤-داری مگسک کہ چو کہ گْومز ءَ دار،دیوال یا زمین ءِ ٹُنگ ءَ جاگہ کنت کہ چو کہ کسانیں ڈنگ ءِ رنگ ءَ اِنت،بال کنت سکّ ژینگ اِیت.
Synonym: مگسک
^ top of page