to main page
Sayed Ganj Balochi Glossary [Sayad Zahoor Shah Hashmi]

تپس

[(تَ پْ س)]
تَپگ ءِ پرمانگال « بہ تَپس » بزاں گرم بگر ، گرمی ، باپ.
Synonym: تپس
^ top of page